Miljö

Vi på Myrby arbetar ständigt med miljöfrågor, både när det gäller arbetet med produktion och transporter. Att producera på bästa sätt är inte bara viktigt för miljön, vi tycker det är värdefullt att vi tar vårt ansvar att välja leverantörer, produktionsprocesser och material som är sunda för miljön. Det gynnar både oss och våra kunder. 

Vi samarbetar med flera andra företag som följer ett miljömedvetet perspektiv. Exempelvis så anlitar vi företag som är ISO-certifierat för att utföra pulverlackering enligt alla miljökrav. På så sätt kan vi garantera att inga farliga ämnen når era djur.