Att tänka på

Om man funderar på att bygga om ett gammalt djurstall, t.ex. en gammal ladugård, till häststall så är det viktigt att först bedöma om det gamla stallet är lämpligt för ombyggnad. I många fall är det bättre & billigare att bygga helt nytt. Vissa regler gäller också vid ombyggnation. det kan vara bra tt ha med följande i planeringen:

1. Har förprövninga ansökts?
2. Vilka delar ska vara värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad.
3. Har du godkända, portar, dörrar och fönster.
4.  Har du räknat utrymme för foder och strömedel?  

Om stallinredning

Det gäller därför att välja och utforma inredning med omsorg. En bra utgångspunkt kan vara tänka på val av; skjutdörrar eller slagdörrar, materialval, färg och fina tillbehör.
 
1. Val av fyllnadsmassa?
2. Galvat eller pulverlackerat?
3. Vattenkoppar?
4. Krubbor?
5. Ventilation, fönster och dörrar?

Myrbys stallinredningar följer att jordbruksvekets regler & lagar.